Merkez Hakkında

Yükseköğretimin dünyadaki tarihçesi MÖ 400 yıllarındaki Eflatun’un “Academia”sına kadar uzanır. Aristo’nun “Lyceum”u (MÖ 387); Çin’deki “İmparatorluk Akademisi” (MÖ124); Roma İmparatorluğu’ndaki “Hukuk Öğretimi” (MS 100-200) tarihçe hakkında verilecek önemli örneklerdir. İstanbul’daki yükseköğretimin önemli köşe taşı ise Doğu Roma İmparatoru II. Theodosius (MS 425) zamanında açılan “Auditorium”dur. Bunlar gibi, 11. Yüzyıldaki “Nizamiye Medresesi”; 13. Yüzyıldaki Kayseri’nin “Çifte Medresesi” bu bağlamda tarihçeyi oluşturan kurumlardandır.